ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายใน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อดำเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (4) แทนตำแหน่งว่าง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายใน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อดำเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (4) แทนตำแหน่งว่าง (ซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🔻 โดยมี นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนัก และคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงประชามติเลือกตัวแทนผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (4) แทนตำแหน่งว่าง
#ผลการเลือกตัวแทนผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (4) แทนตำแหน่งว่าง (ซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน)
✅ นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
✅ นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.