ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

21 กุมภาพันธ์ 2567 // สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้ชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
• พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567
• พิจารณา ให้ความเห็นชอบ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ตรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author