โครงการวิชาการสัญจร วท.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการวิชาการสัญจร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสถาบันและรับทราบปัญหาสถานศึกษา ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน

   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.