ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

About Post Author