ประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 3/2567

🗓️ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้แทนจากผู้บริหารสถาบัน, นายเอกองค์ หลงราม ผู้แทนจากผู้บริหารสถาบัน, นายขรรค์ชัย กาละสงค์ ผู้แทนจากครูหรือคณาจารย์ นายฮาซัน มะยีแต ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ และนางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน เจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
📌 พิจารณา สมรรถนะของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน จากการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
📌 พิจารณา คะแนนและสรุปผลการประเมิน
💠 ช่องทางการติดตาม 💠
FB : ประชาสัมพันธ์ อาชีวศึกษา ภาคใต้สาม
Fanpage : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
🔸 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 🔸
☎️ Tel : 074 212 515, 074 212 517

About Post Author