ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

🗓️ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ชั้น 3 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ และ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
📌 พิจารณา กลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2566
📌 พิจารณา กลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2/2566
📌 พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลอาจารย์พิเศษที่สอนมนระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author