ขอแสดงความยินดี นายชาญชัย ประทีปเกาะ และนายโกวิทย์ นวลศรี ในโอกาส ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

🎊 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอแสดงความยินดี 🎊
👉 #นายชาญชัย_ประทีปเกาะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในโอกาส ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
👉 #นายโกวิทย์_นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในโอกาส ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
 

About Post Author