แสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

🎊 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอแสดงความยินดี 🎊
👉 นางสาธิตา ทันตเวช ข้าราชการบำนาญ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
📌 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
👉 นายสมชาย นวลใย ข้าราชการบำนาญ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
📌 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
👉 นายพัลลภ มานพ (ครู ชำนาญการพิเศษ)
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
📌 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author