ประชุมหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมดำเนินงานลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทเบตสึคาว่า คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และสถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ

🗓️ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมหารือข้อราชการ ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมดำเนินงานลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัทเบตสึคาว่า คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และสถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ พร้อมมอบหลักการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” กระทรวงศึกษาธิการ
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author