ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันฯ ครั้งที่3/2567

🗓️ วันที่ 2 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 09.00 น. | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันฯ ครั้งที่3/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายสมชาย นวลใย รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน, นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต, ผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
✅ รายงานผลการบริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ของ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 1 เมษายน 2567
✅ การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568
✅ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✅ การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 2 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author