ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ณ ห้องประชุมนพเก้า

🗓️ วันที่ 4 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 09.30 น.
🔻 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์
👉 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง, คณะผู้บริหารสถาบัน, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการควบคุมงาน, ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง และผู้แทนบริษัท วนาวัฒน์วัสดุจำกัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ราชพัสดุ สข.918 (บางส่วน) เลขที่ 102 หมู่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้สามารถเบิกจ่ายค่างวดงานที่ 8, 9 และงวดงานที่ 10 ให้เป็นไปตามระเบียบ
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 4 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด เจ๊ะสัน

About Post Author