ผอ.สอต.3 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้กิจกรรมอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567

🗓️ วันที่ 12 เมษายน 2566 || ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้กิจกรรม #อาชีวะอาสา #ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ เป็นการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ในด้านวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สร้างความชำนาญในทักษะฝีมือจากการปฏิบัติงานจริง

🛠️ โดยมี คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี นายอำเภอหนองจิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัคร พร้อมด้วย คณะครู (กลุ่มงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน) ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#อาชีวะเรียนดีมีความสุข
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th

🌐 Admin IVES: ร่อเฉด เจ๊ะสัน

🗓️ Date : 12 เมษายน 2567

About Post Author