ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับสถาบัน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับสถาบัน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

 

About Post Author