ผอ.สอต.3 เข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

🗓️ วันที่ 26 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 09.00 น.
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน และนายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน เข้าพบ รศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ซึ่งเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สถานบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
โทร. 074 212 515 , 074 212 517

About Post Author