ประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

🗓️ วันที่ 25 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 09.00 น.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่าน Google Meet.
โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิด
✅ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่:
**กลุ่ม A: เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุสาหกรรม (จำนวนผลงาน 52 ผลงาน)
– ภาคบรรยาย: 26 ผลงาน
– ภาคโปสเตอร์: 26 ผลงาน
**กลุ่ม B: เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาและสังคม (จำนวนผลงาน 23 ผลงาน)
– ภาคบรรยาย: 9 ผลงาน
– ภาคโปสเตอร์: 14 ผลงาน
**กลุ่ม C: เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านคหกรรม อาหาร เกษตรและประมง ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและโรงแรม (จำนวนผลงาน 5 ผลงาน)
– ภาคบรรยาย: 2 ผลงาน
– ภาคโปสเตอร์: 3 ผลงาน
กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาต่อไป
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🗓️ Date : 25 เมษายน 2567

About Post Author