พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ

🗓️ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ⏰ เวลา 09.00 น.
นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ โดยมี นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวถึงบทบาทของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่มีต่อความร่วมมือทางวิชาการ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามฯ พร้อมด้วยมี ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอขอบคุณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน หน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 07 พฤษภาคม 2567

About Post Author