พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคมมูฮัมมาดียะห์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคมมูฮัมมาดียะห์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอดินันท์ ปากบารา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สมาคมมูฮัมมาดียะห์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Ahmad Dahlan และวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน
โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย นายอิสมัน อิสสะมะแอ กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รวมถึงการบริการทางวิชาการด้านอาชีพให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาในระดับนานาชาติ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มุ่งหวังว่าการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษา และเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 17 พฤษภาคม 2567

About Post Author