ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 – 2569 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

📰 #เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 – 2569
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน นายกุศล พรหมจันทร์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) นายมานพ ภาคภูมิ ครูแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) และนางปัทมา มรรคโช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2568 – 2569 ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 20 พฤษภาคม 2567

About Post Author