ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
– พิจารณากลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
– พิจารณากลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
– พิจารณากลั่นกรองข้อมูลอาจารย์พิเศษที่สอนระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
– พิจารณาการขยายกลุ่มเรียนเพิ่มเติมจากแผนรับ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 20 พฤษภาคม 2567

About Post Author