ประชุมหารือและเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ปวส. สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำและหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ หัวหน้าภาควิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ คณะครูภาควิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือและเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำ และหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 21 พฤษภาคม 2567

About Post Author