ประชุมหารือและเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน นายฉัตรเทพ ชูสุข ครูภาควิชาช่างโยธา นางสาวรัตติพร ช่วยเมือง ครูภาควิชาก่อสร้าง ว่าที่ ร.ต.หญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์ ครูภาควิชาช่างสำรวจ และนายภัทรพงษ์ ปาโต ครูภาควิชาก่อสร้าง ร่วมประชุมหารือและเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 23 พฤษภาคม 2567

About Post Author