ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน, ดร. สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
🔻 พิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
🔻 พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566
🔻 พิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
🔻 พิจารณาขยายกลุ่มเรียนเพิ่มเติมจากแผนรับ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปีการศึกษา 2567
🔻 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 27 พฤษภาคม 2567

About Post Author