ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เลขที่ 001/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

About Post Author