การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗘𝗪𝗦. วันที่ 28 มิถุนายน 2567 – ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และนายไชยา คงพรหม (ทำหน้าที่) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครูหัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2568
สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่จำนวน 18 สาขาวิชา ได้แก่ :
1. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาวิชาการบัญชี
5. วิทยาลัยเทคนิคสตูล สาขาวิชาการตลาด
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขาวิชาการบัญชี
7. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
9. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ, สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา, สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 28 มิถุนายน 2567

About Post Author