ประชุมผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ครั้งที่ 2/2567

** วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ** – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✅ โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน
📌 โดยการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามผลงานการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายและสำนักอย่างละเอียด เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเน้นย้ำถึงการบูรณาการงานและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
📌 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ได้เน้นย้ำถึงนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นแนวทางหลักของสถาบันในการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียน โดยสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี มีความสร้างสรรค์ และเป็นมิตร เพื่อให้การศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของนักศึกษา
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 01 กรกฎาคม 2567

About Post Author