ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ BETSUKAWA Corporation, Japan, สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย – ญี่ปุ่น) และบริษัท Triple A Global Innovation Co. Ltd. ครั้งที่ 1/2567

🌟 วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 – ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ BETSUKAWA Corporation, Japan, สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย – ญี่ปุ่น) และบริษัท Triple A Global Innovation Co. Ltd. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
🔻 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก คณะครูจากภาควิชาต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย – ญี่ปุ่น) และคุณณรงค์ สุทธิภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตยานากาวา เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
📌 – พิจารณาแนวทางความร่วมมือ และการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ บริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ BETSUKAWA Corporation, Japan, สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย – ญี่ปุ่น)
📌 – พิจารณาแนวทางการพัฒนาครู เพื่อเป็นครูแกนนำในการพัฒนานักศึกษารองรับโครงการ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จังหวัดสงขลา”
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 03 กรกฎาคม 2567

About Post Author