ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
🔺 การประชุมดังกล่าวมี ดร. สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการฝึกซ้อมย่อย (ระดับสถาบัน) สำหรับพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
📌 ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้กำหนดวันซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 02 กรกฎาคม 2567

About Post Author