รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ที่รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.