ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3…

read more

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค…

read more