ประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่2/2562

ประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่2/2562

วันอังคาร ที่12 มีนาคม 2562 ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาแบบแปลนโครงสร้างหลังคา พื้นที่ติดตั้งของแต่ละวิทยาลัย และรายละเอียดเอกสารรวมทั้งการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัคร
2. คำร้องขอสมัคร
3. ใบสมัคร