พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่11 มีนาคม 2562 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ ห้องน้ำพราวบอลรูน โรงแรมซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี