บรรยายเรื่องบทบาทหน้าและหน้าที่และผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้กับครูและบุคลากรของ วท.ปน.

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่และผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้กับคณะครูและบุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัคร
2. คำร้องขอสมัคร
3. ใบสมัคร