ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ลงวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.