โครงการอาชีวะอาสาในเทศกาล สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เทศกาลสงกรานต์ 2562

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.