ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ บางเสน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีภาคฤดูร้อน และพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคฤดูร้อน ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.