ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.