ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมทามาริน โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.