รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และนำเสนอผลงานในการเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

[เอกสารประกาศ ลงวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.