กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

 

 

สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3) ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมญัณนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

PR-สอต.3

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัคร
2. คำร้องขอสมัคร
3. ใบสมัคร