คำสั่ง สอศ.ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ และ สอศ.ที่ ๑๗๖/๒๕๖๓

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  รับโอนนายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เลื่อนนายอธิปไตย  โพแตง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

เอกสารเพิ่มเติม

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.