รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยสถาบัน

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.