ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.