เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.