การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.