การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.