ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

[ดาวน์โหลดประกาศ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.