ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โดย นายเจริญ บางเสน ประธานคณะอนุกรรมการ (กรรมการสภาสถาบัน) เป็นประธานที่ประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.