ประชุมบุคลากรสถาบัน (กลุ่มย่อย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมบุคลากรสถาบัน (กลุ่มย่อย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และการประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 – 2567 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในที่ประชุม
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.