ประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน, นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน, ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานบัน และนางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ ร่วมประชุมการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.