ประชุมพนักงานราชการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมพนักงานราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด และผลการประเมินการปฏิบัติงาน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.